Interview advocaat Benzi Loonstein illegaal online gokken: “Rol van de Nederlandse banken moeilijk uit te leggen”

Het platform casinozorgplicht.nl is eind 2022 opgericht. De insteek is altijd geweest om online gokken veiliger te maken. Daarbij worden alle betrokken partijen aan het woord gelaten, mits de inhoud bijdraagt aan enige vorm van zorgplicht of reflectie en “lastige” vragen niet worden ontweken.

Op 5 december 2022 schreef de Volkskrant dat tientallen, inmiddels honderden Nederlandse gokkers, online casino’s aanklagen. Het gaat met name om online casino’s die actief waren voor 1.10.2021 in Nederland, die handelden zonder Nederlandse kansspel vergunning. Want op die datum pas werd in Nederland online gokken legaal, mits er een vergunning voor is verstrekt door de Kansspelautoriteit. Voor die tijd was online gokken in Nederland dus volstrekt illegaal. Toch konden een miljoen Nederlanders online gokken.

De inzet van die honderden rechtszaken is het terugvorderen van gok verliezen wegens mogelijke onrechtmatige winsten van online casino’s. Nu is er een tussenvonnis gepubliceerd. Het leek Casinozorgplicht.nl daarom een goede timing om Benzi Loonstein, de leidende advocaat in Nederland namens de Nederlandse online gokkers, te interviewen. 

Alleraardigst werd Casinozorgplicht.nl ontvangen op het kantoor in Amsterdam waarna een uitgebreid interview volgde. De rol van de overheid, het Openbaar Ministerie, Nederlandse Banken en Google wordt ook besproken. Het betreft een periode 20 jaar illegaal online gokken in Nederland.

Kun je iets vertellen over het tussenvonnis van de rechtbank Overijssel dat je recentelijk hebt gewonnen?

Het gokbedrijf in deze zaak, uit Malta, heeft het verweer opgeworpen dat de Nederlandse rechter over die zaak niet mag oordelen. De Nederlandse rechter zou onbevoegd zijn en het Nederlandse recht zou niet van toepassing zijn. Men grijpt alles aan om tijd te rekken, ondanks dat bekend is dat het niet klopt. De gekste dingen worden beweerd, zoals dat een speler die veel speelt en professional is en dat een professional dus ook in Malta moet kunnen procederen. Dat zou dus betekenen dat hoe meer je verspeelt, hoe professioneler je bent. Ons kantoor heeft aangegeven dat sprake is van een consument die tegenover een bedrijf staat die zich op Nederland heeft gericht. En dat daarom de Nederlandse rechter bevoegd is. Dat heeft de rechtbank ook bevestigd.”

Hoe gaat dat nu verder?

“Er komt een zitting in die zaak, beide partijen mogen de standpunten dan toelichten.’’

Wanneer zou die zitting zijn?

“Binnen enkele maanden.’’

Is dat een garantie?

“In het recht zijn er geen garanties, maar zo schat ik dat in”.

Hoe verloopt zo’n zitting?

‘’Partijen mogen de standpunten toelichten. De rechter zal vragen stellen aan beide partijen. En vaak onderzoekt de rechter of een schikking mogelijk is. Daarna volgt vaak, enkele weken later, een vonnis.’’

Je kwam bij afgelopen maand bij Nieuwsuur voorbij, het ging daarbij onder andere over de nieuwe Wet die Malta invoerde Juni 2023. Maltese casino’s zijn nu beschermd tegen vonnissen van EU-rechters inzake vorderingen van spelers. Die wet heet Bill55. 

Wat denk je dat er met Bill55 gaat gebeuren?

“Ik kan me niet voorstellen dat die wet uiteindelijk overeind blijft. De wet druist in tegen het EU-recht. Daarnaast ga ik er vanuit dat Nederlandse online casino’s die een vergunning hebben of willen krijgen, de vonnissen zullen respecteren. Anders riskeren ze mogelijk hun toekomst. In het verleden zijn gok bedrijven die handelden zonder vergunning al bestraft, hetzij met een boete en of een verplichte afkoelperiode. Ze konden toen een tijdje niet in aanmerking komen voor een vergunning door deze overtreding. Het zal veel sterker gaan gelden voor het niet respecteren van Nederlandse vonnissen. Als een bedrijf vonnissen van de Nederlandse rechter niet respecteert, dan lijkt het mij heel sterk dat ze wel haar vergunning zal krijgen of mogen gehouden.”

Hoor ik je nu zeggen dat de rol van de Kansspelautoriteit (Ksa) belangrijk is?

“Ja, niet alleen van de Ksa, ook de rol van de Minister van Rechtsbescherming. We hebben recentelijk een brief gestuurd aan Minister Weerwind, waarin wij oproepen om op te treden tegen Bill55. Om er zorg voor te dragen de belangen van Nederlandse consumenten worden beschermd en dus niet op onwettige wijze worden geschaad. Eigenlijk moeten de casino’s die in Nederland actief zijn garanderen dat ze Nederlandse vonnissen moeten respecteren. Dat zou ik een hele logische stap vinden. Het kan toch niet zo zijn dat je hier wel je geld verdient, maar je vonnissen van rechters naast je neerlegt?”

Wij als Casinozorgplicht.nl hebben zowel casino Leo Vegas, Unibet en de Kansspelautoriteit deze vraag voorgelegd, aangaande het respecteren van Nederlandse vonnissen. De casino’s antwoorden niet inhoudelijk en de Kansspelautoriteit zegt over Bill55:

“Op dit moment hebben wij geen aanleiding om te veronderstellen dat vergunninghouders rechterlijke uitspraken naast zich neer zullen leggen”.

Wat vind jij ervan dat de Kansspelautoriteit zich niet over Gaming Bill 55 heeft uitgelaten?

“Dat is een beetje een typische houding voor de Nederlandse overheden die het liefste de kat uit de boom kijken, vaak niet proactief. Het is een cliché, maar de overheid is er voor de burger, niet andersom. Als we dat nou onthouden bij deze casus, moet de Kansspelautoriteit hier dan wel of niet iets mee? De Ksa is een toezichthouder op de kansspelmarkt, namens de Staat. Al die boetes komen ten goede van de overheid en de Ksa, die moeten handelen in het belang van burgerbescherming. Ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat de Ksa zegt dat ze er nu nog niks mee te maken hebben.”

René Jansen, bestuursvoorzitter bij de Ksa (bron: Algemene bestuursdienst)

Buitenlandse collega toezichthouders lijken wel behoorlijk te anticiperen toch?

“Ik zou dus een wat pro-actievere houding van de Nederlandse overheid willen zien”.

Nu we het daarover hebben. Illegale casino’s in Nederland kregen voor de legalisering van online gokken in Nederland op 1.10.2021 veelal boetes van gemiddeld €400.000, voor het aanbieden van illegale kansspelen. Toch speelden mogelijk 1 miljoen Nederlanders bij deze illegale online casino’s. De totale boetegelden lopen in de tientallen miljoenen euro’s. Feitelijk komen die boetes voort uit de gok verliezen van Nederlandse burgers. Een deel van die mensen heeft daar problematische schulden of mentale problemen aan overgehouden.

De online casino’s konden na die boetes gewoon actief blijven op de Nederlandse gokmarkt en dus illegale verkregen winsten blijven genereren. Dat deed men ook, bedrijven zoals Pokerstars en Unibet bijvoorbeeld, tot 1.10.2021. Een deel van de Nederlanders in de problemen is nu jouw client.

Voor wie hebben die boetes van de Ksa eigenlijk meerwaarde gehad volgens jou?

“De Ksa zal zeggen dat dat geld wordt gebruikt om het aanbod van kansspelen netter te maken, kanalisatie naar het legale aanbod bijvoorbeeld.”

Gewoon, de werking van Belastinggeld?

“Ja, min of meer. Het zal zo zijn dat het daar ook voor wordt gebruikt. Ik snap waar je op doelt, doet het nu echt voldoende die boetes? Namelijk afschrikwekkend werken? Dan denk ik dat dat niet zo is en al die jaren niet zo is geweest. Het is nog steeds niet voldoende wat ermee gebeurt.”

Je vindt de huidige boetes na 1.10.2021 van 10 miljoen euro nog aan de lage kant?

“Now we are getting somewhere. Het begint ergens op te lijken. De bedragen die casino’s echter hebben gewonnen – daarmee bedoel ik hun winsten – staan in schril contrast. Het zijn immers onrechtmatige wisten. De Nederlandse rechter heeft ook gezegd dat het een wederrechtelijk verkregen voordeel is. Dat wil zeggen in strijd met de wet. Toch hebben de meeste bedrijven er vooralsnog flink van geprofiteerd”

Kun je daar wat meer over vertellen? Moeten we uitgaan van de Wet Op Kansspelen, de WOK?

“In artikel 1 van de WOK staat dat je niet gelegenheid mag bieden tot het deelnemen van kansspelen zonder vergunning. Als je dat toch doet, is dat in bestuursrechtelijke zin een overtreding. Maar het is ook een economisch delict, een misdrijf, het is dus strafbaar.

De Ksa heeft daar boetes voor uitgedeeld, maar het Openbaar Ministerie (OM) heeft ook strafrechtelijk vervolgd. Daarbij kwam het ook tot ontnemingsvorderingen wegens wederrechtelijk verkregen voordeel, wat betekent dat de winsten moeten worden ingeleverd (red: persoonlijke ontneming).

Het duidt op wat kennelijke ongelijkheid. De Nederlandse leek moet dit kunnen begrijpen en zelfs voor mij als niet-leek is dit niet uit te leggen.’’

Zijn dat dezelfde juridische gronden als waar casino’s Unibet, Leo Vegas en Pokerstars een boete voor hebben gekregen in het verleden?

“Ja, in feite komt het allemaal terug op hetzelfde gegeven: de bedrijven hebben kansspelen aangeboden zonder vergunning. Dat kan niet en mag niet zonder vergunning.”

Maar wat is dan het verschil? Waarom heeft het OM dus Unibet of veel andere actieve illegale casino’s niet strafrechtelijk vervolgd en “Amsterdams Casino” wel?

‘’Dat weet ik niet. Het OM kan zelf bepalen wie het vervolgt. Maar met de kennis die ik heb, kan ik niet begrijpen waarom veel bedrijven vooralsnog niet harder zijn aangepakt. Het is een terechte vraag, het gaat allemaal om illegaal aanbod van online gokken. De grotere jongens zijn buiten schot gebleven. Het duidt op wat kennelijke ongelijkheid. De Nederlandse leek moet dit kunnen begrijpen en zelfs voor mij als niet-leek is dit niet uit te leggen.’’

Kun je ons meenemen in je werkzaamheden? Wat gebeurt er als een cliënt zich bij je meldt?

“We onderzoeken of de claim kansrijk is. Daarvoor is het onder meer belangrijk in deze categorie, illegale online kansspelen, of er inderdaad sprake is van een overeenkomst tussen speler en casino die is aangegaan in een illegaal tijdperk. We kijken naar de hoogte van de verliezen, welke aanbieder het betreft en enkele andere aspecten. Als we kansen zien, stellen we het casino namens de cliënt aansprakelijk en sturen een brief waarin wordt gesommeerd om de verliezen te vergoeden. Zo niet, dan volgen stappen, waaronder in elk geval de gang naar de rechter.’’

Bij Nieuwsuur heb je gezegd dat het voorheen het wilde westen was en dat er van zorgplicht al bijna geen sprake was. Wat mist er volgens jou in de huidige zorgplicht of wetgeving bij aanbieders met een vergunning in Nederland om Nederlandse burgers beter te beschermen?

“Heel veel. Er zijn overigens een paar casino’s waarvan ik de indruk heb dat ze de zorgplicht beter naleven dan anderen.”

Wil je die bij naam noemen?

“Voor de goede orde: ik denk dat bij ieder casino zaken gebeuren die we niet moeten willen. Mensen verspelen simpelweg geld dat ze niet kunnen missen. Maar inderdaad, er zijn partijen die meer aandacht voor de zorgplicht lijken te hebben en partijen bij wie dat absoluut niet geldt. Op basis van het aantal meldingen dat ik krijg, denk ik dat Jacks en Toto best wel goed kijken naar hun klanten. Zij lijken hun zorgplicht beter na te leven. We krijgen meldingen van alle casino’s, maar het is duidelijk dat we van de één meer en ernstige meldingen krijgen dan van anderen.

Als je dus kijkt naar de huidige wetgeving, waarvan ik vind dat deze niet ver genoeg gaat, dan houden Toto en Jacks zich daar vaak wel goed aan. Een aantal anderen doet dat niet of heel slecht. Zeker in de eerste fase van de legalisering. Het is voor mij onbegrijpelijk dat er toen niet enkele casino’s, in het bijzonder één, de vergunning is kwijtgeraakt.

Een casino zou als een klant opvalt, qua speelduur, hoe vaak hij speelt en de hoogte van inzetten, moeten interveniëren. Dan is het duidelijk dat er iets moet gebeuren. Daarmee bedoel ik een gesprek bijvoorbeeld. Wat doen sommige bedrijven? Die sturen een VIP-manager op de waardevolle klant af, voor de beloning van zijn gokgedrag. Denk bijvoorbeeld aan stadion tickets en bijbehorende reisjes. Dat is aanmoedigingsbeleid, het omgekeerde van een ontmoedigingsbeleid. Een grove schending van de zorgplicht dus.

Terugkomend op je vraag, wat ik vind dat er moet gebeuren?

  1. Casino’s die zich niet aan de zorgplicht houden zouden tijdelijk of permanent hun vergunning moeten inleveren, waardoor zij in het hart van de organisatie worden getroffen;
  2. De bestaande wet maakt niet goed duidelijk, wat onmatig spelgedrag is, daar dient de wet veel duidelijker te worden en strengere eisen te stellen;

Bij het tv-programma Pointer van de NCRV KRO vertelde de CEO van Toto, Niels Onkenhout, dat het casino niet mag vragen om inkomensgegevens van spelers. Klopt dat volgens jou?

“Dat mogen ze wel en dat doen ze ook. Een speler is niet verplicht de informatie te verstrekken. Als een speler dat niet wil, is dat vaak wel een teken dat er iets aan de hand is. Het moet niet zo zijn dat iemand kan spelen wat hij wil, totdat het casino zou willen ingrijpen. De meeste mensen hebben een modaal inkomen, dat zou het uitgangspunt moeten zijn, daarom heet ook modaal.”

De Kansspelautoriteit stelde een aantal jaar geleden de “leidraad ” zorgplicht op. Wat vind je van een overheid die nogal wat ruimte geeft aan zoiets cruciaals voor Nederlandse burgers, nodigt dat uit tot zorgplichtschending zaken?

“Nou, uitnodigen vind ik te strak aangezet, maar bedrijven met een winstoogmerk dit soort ruimte geven is niet verstandig. Want ze zullen die ruimte optimaal benutten, dat is in het verleden wel gebleken.”

In Oostenrijk weigert Pokerstars veelal het terugbetalen van gok verlies claims, dat staat los van Bill55. Wat ga je doen als Pokerstars in Nederland ook weigert vonnissen te respecteren?

“Ik laat het er niet bij zitten in ieder geval, er zijn andere routes die dan bewandeld kunnen worden.”

“Het is niet uitlegbaar dat bedrijven stelselmatig de wet overtreden en toch niet worden vervolgd”

Want in de WOK staat dat het aanbieden van online illegale kansspelen een misdrijf is? Dat zou dus strafrechtelijk kunnen worden aangepakt?

“Dat zou inderdaad het geval kunnen zijn.”

Heeft het zin om aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie tegen deze illegale casino’s, het is immers een misdrijf?

“Ik mag hopen van wel en ik ben bekend met een aantal cliënten die dit ook hebben gedaan. Tot nu toe heeft het OM daar weinig mee gedaan, maar het is daar wel erg druk. Ik sluit niet uit dat men er later op terugkomt. Toch is het vreemd want als er sprake is van een strafbaar feit, zou het onderzocht moeten worden.”

Als het OM weigert om aangiftes tegen illegale online casino’s te onderzoeken, heeft een artikel 12 procedure dan zin?

“Dat is dan inderdaad een mogelijkheid. En ik denk dat de artikel 12-procedure in dit geval erg kansrijk zou zijn. Het is niet uitlegbaar dat bedrijven stelselmatig de wet overtreden en toch niet worden vervolgd. Zeker gelet op de schade voor de maatschappij.”

Illegale online casino’s en heroine, één daarvan mag kennelijk adverteren bij Google, de ander niet, beiden volkomen onwettig

Tot op de dag van vandaag staat Google advertenties (Ads) op de Nederlandse online gokmarkt van illegale casino’s toe. Op deze manier is de uiteindelijke beoogde 100% kanalisatie naar het legale aanbod natuurlijk dweilen met de kraan open. In het verleden is illegaal online gokken meermaals vergeleken met heroïne. Het is verslavend in gebruik en illegaal om te verhandelen. Als een dealer van heroïne niet mag adverteren bij Google op Nederlandse bodem, waarom mag een nota bene om die reden beboet illegaal casino door de Kansspel Autoriteit voor illegaal aanbod dat dan wel denk jij?

“Je ziet helaas dat de grote bedrijven zich meer kunnen permitteren dan anderen. Inderdaad is het van de zotte dat Google dus advertenties plaatst van bedrijven die strafbaar handelen. Ik hoop dat een nieuwe Tweede Kamer na november 2023 dit soort praktijken stevig zal bestrijden.’’

Destijds Illegale online casino’s zoals Unibet betaalden soms 20 jaar lang geen belasting in Nederland zoals de Volkskrant al ontrafelde. Google wel… De Kansspelautoriteit heeft in haar 11-jarige bestaan nooit een dwangsom aan Google gegeven. Zou dat te maken kunnen hebben met het spekken van de Staatskas door Google?

“Dat zou ik eerlijk gezegd niet weten en ik wil daar geen aannames over doen. Ik beoordeel wat ik zie en dat is dat een miljardenbedrijf advertenties laat plaatsen door bedrijven die strafbare feiten plegen.’’

Doordat Google illegaal advertentie aanbod toestaat van casino’s, is het dweilen met de kraan open voor de Kansspelautoriteit. Die streeft op haar beurt 100% kanalisatie naar het legale online gok aanbod na, als het goed is

Banken krijgen naast bestuursrecht vandaag de dag ook te maken met strafrecht vanwege persoonlijke verantwoordelijkheid. Gerrit Zalm is daar bij ABN AMRO een voorbeeld van. Als blijkt dat online casino’s meermaals zorgplichten hebben geschonden en illegaal handelen, denk je dat bestuurders van online casino’s dan met strafrecht te maken kunnen krijgen? 

“Als iemand feitelijk leiding heeft gegeven aan een bedrijf dat strafbare feiten heeft gepleegd, dan heeft die persoon zelf ook in veel gevallen strafbare feiten gepleegd.”

Oké, dus stel dat iemand leiding gaf aan een team dat Nederlandse spelers moest targetten terwijl dat niet mocht, kan hij dan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade? Voor het winnen van Nederlandse gokkers werden bijvoorbeeld bekende Nederlanders ingezet, als onderdeel van de marketingcampagne.

“Als je iets doet wat niet mag en het is een strafbaar feit dan is het bedrijf aansprakelijk te stellen in strafrechtelijke zin. Maar ook de feitelijk leidinggevenden. Dus dat zijn de personen die daarvoor verantwoordelijk zijn”.

“Uiteraard hoop ik dat iedereen weet dat het casino uiteindelijk de grootste winnaar is”

Dus men zou een bestuurder van een illegaal online casino persoonlijk aansprakelijk kunnen stellen voor het gok verlies, als het casino bijvoorbeeld niet wil betalen ondanks een vonnis? Daarmee kun je de soms miljoenen schade verhalen op een bestuurder die destijds verantwoordelijk was voor het beleid?

“Ja, dat is mogelijk.”

Wat vind je dat je tot op heden hebt kunnen doen uit maatschappelijk oogpunt voor je cliënten?

“Ik hoop natuurlijk die zaken voor hen te gaan winnen. Velen van hen zijn in de problemen gekomen en zitten daar nog middenin. Het zou hen enorm helpen als aanbieders de illegaal verkregen gelden moeten terugbetalen. Hun levens zijn vaak verre van op de rit momenteel. Daarnaast hoop ik dat er een bepaald signaal uitgaat naar de casino’s dat ze niet overal mee wegkomen. Ik hoop dat overheid de wetgeving strenger inricht ter bescherming van de consument. Uiteraard hoop ik dat iedereen weet dat het casino uiteindelijk de grootste winnaar is, ook bij legale aanbieders. Als het recreatief is, is het een ander verhaal. Maar de scheidslijn is helaas heel dun en de weg terug naar recreatieve deelname blijkt moeilijk te vinden.’’

Wij van Casinozorgplicht.nl en anderen zijn van mening dat online gokken een risicovol financieel product is waarbij banken in een eerder stadium kunnen ingrijpen. Het gevolg zou zijn dat “gokken” net als “crypto” onder de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zou moeten vallen. Die lijken meer invloed te kunnen uitoefenen dan de Kansspelautoriteit. Hoe sta jij daarin?

“Daar voel ik wel wat voor, ondanks dat banken sowieso een zorgplicht hebben. De bank zou nu ook al moeten kijken of de stortingen wel door de beugel kunnen. Of deze niet naar een illegaal bedrijf gaan en of er niet veel te veel stortingen worden gedaan.”

De Nederlandse Vereniging van Banken en de drie grote Nederlandse banken hebben onze aanvragen voor interviews en inhoudelijke vragen nooit beantwoord. Wellicht dat andere media dit hierna wel voor elkaar gaan krijgen.

“Banken zullen hun rol moeten uitleggen en ik denk dat die moeilijk uit te leggen is”

Dat is wel een opvallend punt. Als online gokken tot 1.10.2021 illegaal was in Nederland, hoe kunnen we dan uitleggen dat banken deze illegale bedrijven (casino’s) ruim 20 jaar hun dienstverlening hebben aangeboden, onder andere IDEAL? Wij hebben dit aan De Nederlandsche Bank gevraagd en die kwamen met dezelfde conclusie. Want wat je eigenlijk zegt is dat banken hebben gefaciliteerd aan bedrijven die illegaal zijn en onrechtmatige winsten hebben geboekt?

“Banken zullen hun rol moeten uitleggen en ik denk dat die moeilijk uit te leggen is. De bank had moeten weten dat het om illegale bedrijven gaat. Waarom staat een bank dan die betalingen toe? Daarnaast, zeker waar de betalingen heel hoog waren, had de bank ook moeten ingrijpen. Gaat het wel goed met deze burger? Ook de bank heeft een zorgplicht.

Onze focus bij Loonstein Advocaten is in eerste instantie op casino’s, maar ondertussen kijken we zeker wat banken hier hadden moeten doen.”

“Het is wel onbegrijpelijk dat er vervolgens niet opnieuw is gehandhaafd”

In een ander interview met de Kansspelautoriteit vanuit Casinozorgplicht.nl, zijn er vragen gesteld omtrent illegaliteit bij online casino’s. In 2017 en 2018 regende het opeens boetes vanuit de toezichthouder, precies over dit onderwerp. Echter konden die casino’s zoals Leo Vegas, Unibet en Pokerstars de dag erna tot 1.10.2021 gewoon verder met het maken van Nederlandse slachtoffers en winsten.

Enig idee wat daar is gebeurd?

Ze konden helemaal niet door. Dat deden ze gewoon. Het is wel onbegrijpelijk dat er vervolgens niet opnieuw is gehandhaafd.”

Zo van, hier heb je een boete en ga jij een dag later maar weer verder met hetzelfde vergrijp.

“Dat laatste heeft de Ksa natuurlijk niet gezegd, ze hebben juist het omgekeerde gezegd, dit mag je niet doen.”

Anders gezegd, een casino krijgt een boete voor illegale praktijken en kan de dag erop op dezelfde gokmarkt weer verder met omzet genereren. Dat viel ook de CEO van Toto op, Niels Onkenhout, lazen we in een sterk interview van Casinonieuws.nl. Hij zei: “Tot mijn stomme verbazing moesten illegale aanbieders ineens op zwart”. Want opeens op 1.10.2021 moesten die online casino’s van de markt?

“Ze moesten al lang van de Nederlandse online gokmarkt. Maar op 1.10.2021 zijn zij van de markt gegaan omdat er uitzicht was op een vergunning. Zij wisten al die jaren al: wij nemen risico door onze kansspelen illegaal aan te bieden in Nederland. Nu was er opeens een mogelijkheid om dat wel legaal te doen, dus het was een tactische zet om op zwart te gaan.

Ik zeg zelf altijd, als het zo legaal was wat jullie deden voor 1.10.2021, waarom heeft Holland Casino of Jacks het dan niet ook gedaan? Die hebben netjes hun beurt afgewacht. Daaruit blijkt juist dat men binnen de markt heel goed wist dat het online aanbieden van kansspelen niet mocht.”

1 van de tientallen boetes die de Kansspelautoriteit uit schreef voordat online gokken legaal werd in Nederland

Als Unibet momenteel online casino marktleider is in Nederland met zo’n 20% marktaandeel. Begrijpen we het dan goed dat dit marktaandeel mede is verworven door een onrechtmatige periode van bijna 20 jaar illegale online kansspelen aanbieden in Nederland? Benadelen zij daarmee niet bijvoorbeeld de casino’s met een Staatsdeelneming zoals Toto en Holland Casino?

“Inmiddels is Unibet legaal, dus als zij marktleider worden is daarop zichzelf niks mis mee. Maar dat had nooit gekund zonder die illegale jaren van online kansspel aanbod. Daarmee benadelen zij inderdaad andere casino’s die netjes hun beurt hebben afgewacht. Die ondervinden daar schade van.

Als jij illegaal je diensten aanbiedt en daar voordeel uit haalt, terwijl anderen dat niet doen, dan noemen we dat een oneerlijke handelspraktijk. Je benadeelt daarmee een andere partij.

Unibet heeft dat marktaandeel ten opzichte van bijvoorbeeld een Jacks, omdat Unibet een voorsprong van vele jaren illegaal aanbod heeft verworven. De partijen die zich aan de regels hebben gehouden worden zo bestraft en de illegale partijen worden beloond. De omgekeerde wereld.”

Zou dat juridisch eventueel gevolgen kunnen hebben?

“De partijen die benadeeld zijn, die zouden daar eventueel iets mee kunnen. Dat er sprake is geweest van oneerlijke handelspraktijken staat voor mij als een paal boven water”.

Scroll to Top