Vragen over witwassen beantwoord door de Kansspelautoriteit

Op dit moment onderzoekt de Kansspelautoriteit (Ksa) de casino zorgplicht in de breedste zin van het functioneren. Er zijn in Nederland 24 vergunde online aanbieders van kansspelen oftewel legale online aanbieders. In 2022 heeft de voorzitter van de Ksa, René Jansen, meermaals aanbieders opgeroepen om kritisch te kijken naar de invulling van de wettelijke zorgplicht. In het in juni 2022 uitgezonden Tv-programma Pointer van de Nederlandse Publieke Omroep dat over online gokken en de zorgplicht gaat, werd duidelijk dat de aanbieders van kansspelen behoorlijke verschillen hanteren in het accepteren van de hoogte van stortingen.

Casinozorgplicht.nl trok de stoute schoenen aan en ging op onderzoek. Daarbij konden we niet om het overheidsorgaan heen, de Kansspelautoriteit. Er zijn onder andere vragen gesteld over een vermeend strafblad dat casino spelers van illegale casino’s kunnen oplopen, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en kwartaal rapportages die casino’s aanleveren.

Elk online casino met een vergunning moet een kwartaalrapportage en een jaarrapportage aanleveren. Daarin worden bijvoorbeeld hoogtes van transacties aangegeven en ook het opvolgen van de Wet ter voorkoming witwassen en financiering terrorisme Wwft. Wat is het verschil tussen deze terugkerende rapportage en het aanvullende zorgplicht onderzoek?

Antwoord: 
Het klopt dat de KSA informatie ontvangt over wat online casino’s doen aan frequentie en hoogte van transacties. Zij rapporteren elk kwartaal en aan het eind van het jaar aan ons. Ook kunnen we informatie halen uit onze Controle Databank. Daarnaast doen wij in veel bredere zin een onderzoek naar invulling de zorgplicht. Dit onderzoek gaat over een nadere invulling van de zorgplicht.

Daarbij kijken we naar andere landen, praten we met spelers en casino’s. We kijken naar veel parameters. Inhoudelijk kan ik daar niks over zeggen omdat het onderzoek gaande is momenteel. Daarvan verwachten we binnen een paar maanden de resultaten en aanbevelingen om aan het Ministerie te kunnen doen en zelf op te pakken.

Stel dat ik als klant €10.000 stort binnen een maand bij een legaal online casino, welke van de volgende twee wettelijke taken moet een casino dan uitvoeren? 1. Casino zorgplicht 2. WWFT

Antwoord: 
Allebei. Een aanbieder is verplicht om transacties te monitoren, zowel in het kader van de Wet ter voorkoming witwassen en financiering terrorisme, de Wwft, als de zorgplicht. Deze monitoring overlapt dus grotendeels. Aanbieders moeten op grond van de Wwft nagaan wat de bron van middelen van een speler is. Als vaststaat dat de speler met legale middelen gokt (en er dus een laag risico op witwassen is) maar desondanks een groot gedeelte van de legale middelen vergokt, wordt de zorgplicht relevanter. Witwassen en verslaving overlappen omdat een verslaafd persoon geld nodig heeft om te gokken en daarom over kan gaan tot criminele activiteiten (fraude, diefstal, klussen voor criminelen) om in geld voor zijn/haar verslaving te voorzien.

In het buitenland zijn talloze boetes vanwege nalatigheid bij witwassen uitgedeeld. In Nederland voor zover bekend nog geen. Op welke manier moet de Wwft worden toegepast?

Antwoord: 
De aangepaste Leidraad Wwft is in een eerder stadium aan een aantal partijen ter consultatie voorgelegd. De reacties zijn gebruikt om de Leidraad Wwft op onderdelen te verduidelijken, onder meer over de onderwerpen:

• Identificatie en verificatie

• het zonder onnodige vertraging crediteren en debiteren van de speelrekening

• het moment van het aangaan van de zakelijke relatie

• het toevoegen van het risico van manipulatie van sportwedstrijden, ofwel matchfixing

In Nederland zijn nog geen boetes opgelegd omtrent nalatigheid bij witwassen. De Ksa heeft wel 2 aanwijzingen opgelegd wegens overtredingen van de Wwft, in november 2022. 

De Ksa constateerde bij deze 2 aanbieders onder meer dat een 21-jarige tussen oktober en december 2021 17 duizend euro verloor, een 26-jarige in november 2021 bijna 114 duizend euro, een 23-jarige tussen oktober 2021 en maart 2022 87 duizend euro en een 29-jarige in 2 weken 27 duizend euro.

Kansspelaanbieders moeten het gedrag van hun klanten monitoren en erop aanslaan als er ongebruikelijk gedrag is. Voorbeelden daarvan zijn wanneer een speler plotseling hoge bedragen stort of als er een vermoeden is van matchfixing. Bij dergelijke voorvallen moet er melding worden gedaan bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU). De Ksa wees in haar Leidraad Wwft eerder op het risico van hoge stortingen, ook wanneer deze afkomstig zijn van de bankrekening van de speler. De Ksa maakt zich grote zorgen dat kansspelverslaafden criminele activiteiten plegen om te kunnen blijven gokken.

Wanneer valt een hoog bedrag storten onder zorgplicht en wanneer valt een hoog bedrag storten onder Wwft? 

Antwoord:
Er is geen vast bedrag, noch voor Wwft, noch voor de zorgplicht. In het kader van de Wwft heeft de Ksa dus wel een richtlijn (Leidraad) gegeven.

Is het mogelijk dat u straks na het onderzoeken van de casino zorgplicht ook boetes gaat geven aan casino’s vanwege nalatigheid bij witwassen?

Antwoord: 
Ja

Komt er na het zorgplicht onderzoek van de Kansspelautoriteit een overzicht van casino’s hoe zij presteren? Of komen er alleen besluiten zoals boetes op de website te staan?

Antwoord: 
Dat laatste. De Ksa publiceert geen overzicht van alle legale online aanbieders en hun score op het gebied van zorgplicht. Wel worden bijvoorbeeld boetebesluiten zoals altijd kenbaar gemaakt op onze site. 

Wettelijk gezien zijn Nederlanders die bij illegale online casino’s spelen strafbaar, er staat een boete op per vergrijp tot €8700 en een strafblad. Gaat de KSA nog achter spelers aan die bij illegale kansspelaanbieders hebben gespeeld?

Antwoord: 
Wij prioriteren dit niet. Het is ook van de Ksa website afgehaald nadat bekend werd dat illegale casino’s hiermee dreigen indien zij worden aangeklaagd. Geen enkele Nederlandse casino speler heeft hier ooit een boete of strafblad voor gekregen, het is een wettelijk iets waar we zoals gezegd niet actief achteraan gaan.

Scroll to Top