Regulering van (online) gokken: Kansspel Autoriteit of AFM?

De Autoriteit Financiële Markten zou de activiteiten van de Kansspel Autoriteit moeten overnemen. Online gokken is een risico vol product,
Banken spelen een belangrijke rol bij de zorgplicht, ook bij transacties

Gokken en financiële producten worden vaak gezien als twee heel verschillende activiteiten. Er zijn veel overeenkomsten tussen deze twee domeinen. In dit artikel zal een vergelijking worden gemaakt. Daarbij gaat het erom dat we aantonen waarom gokken onder de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zou moeten vallen.. Een van de grootste overeenkomsten tussen gokken en financiële producten is dat beide activiteiten een risico inhouden.

Vergelijking tussen risico’s van gokken en financiële producten

Bij gokken neemt men het risico om geld te verliezen, terwijl bij financiële producten het risico bestaat dat men geld verliest of minder rendement behaalt dan verwacht.Beide activiteiten kunnen leiden tot grote financiële verliezen als men niet verstandig omgaat met het risico. Daarnaast delen gokken en financiële producten ook een aantal vergelijkbare eigenschappen, zoals liquiditeit en volatiliteit. Liquiditeit verwijst naar hoe gemakkelijk een activum kan worden verkocht of verhandeld zonder dat de waarde ervan sterk daalt. Volatiliteit verwijst naar hoe snel de waarde van een activum kan veranderen. Beide eigenschappen zijn van toepassing op beide activiteiten, aangezien gokken en financiële producten beide snel kunnen veranderen in waarde.

Verschillende banken kunnen helpen online gokken te kanaliseren

Een andere overeenkomst tussen gokken en financiële producten is dat beide activiteiten vaak worden aangeboden door commerciële partijen. Zoals casino’s commerciële instellingen zijn die geld verdienen aan gokken, zo zijn er ook commerciële partijen die geld verdienen aan financiële producten. Beide activiteiten zijn dus nauw verwant aan commerciële belangen. Op basis van deze vergelijkingen, is het duidelijk dat er veel overeenkomsten zijn tussen gokken en financiële producten.

Daarom zou gokken onder de Autoriteit Financiële Markten moeten vallen, zodat er een toezicht is op deze activiteiten en consumenten beschermd worden tegen oneerlijke praktijken. Daarom zou er ook meer regulering zou moeten komen voor gokken, zoals verplichte opleiding voor medewerkers, duidelijke informatie over risico’s en een gedragscode voor gokkers. Ook zou er een register moeten komen waarop consumenten kunnen zien of een gokbedrijf voldoet aan alle criteria.

Mede dank aan sociaal werker en herstel coach Marcel van Kleij

Lees meer artikelen

  1. Zorgplicht casino’s bij dalende woningprijzen in crisis
  2. Unibet Zweden: cijfers verantwoord gamen

Scroll to Top