Illegaal Casino BWIN: “Nederlanders denken onterecht hun gokverliezen terug te kunnen vorderen”

Op 17 April 2024 publiceerde een Nederlandse rechter twee keer een vonnis aangaande gok verliezen terugbetalen. Het betreft twee uitspraken waarin Nederlanders geld terugeisen, de vorderingen werden toegekend. Casino’s Pokerstars en BWIN gingen voor de bijl, verdeeld over twee ex-gokkers werd er €400.000 aan verliezen gesommeerd om terug te betalen.

Daarop sprak Casinozorgplicht.nl met andere Nederlandse spelers van het kennelijk illegale BWIN, die proberen zonder tussenkomst van advocaat hun verlies te terug te krijgen. Simpel gezegd, het gokverlies is opgevraagd en dat bedrag wordt verzocht binnen twee weken over te maken op de rekening van de klager.

De reactie van BWIN is als volgt:

You might be under the impression that Bwin is obligated to refund your losses, based on the judgment dated 17 April 2024. This is not the case; the Court of Zwolle judgment is a first instance judgment rendered by a single judge and is contrary to established and recent case law of the Amsterdam Court of Appeals. We will appeal the decision and maintain that our contract with you is valid and legally enforceable.
 
We have considered your request and Bwin does not consider the aforementioned judgment dated 17 April 2024 a basis to refund your money. At the relevant time, Bwin was covered by the leniency arrangement of the Dutch government (the Remote Gambling Policy Rule).

Feitelijk staat hier dat BWIN het vonnis van de Nederlandse rechter niet erkent. Het casino geeft aan dat er een hoger beroep volgt en dat het wel degelijk gemachtigd was om Nederlandse spelers online gokspelletjes voor te schotelen. 

Rechter Groningen veroordeelt Unibet

Op 22 mei 2024, een maand later, is door een andere Nederlandse rechter ook illegaal casino Unibet veroordeeld. Het gaat hier om exact dezelfde juridische grond, het aanbieden van kansspelen zonder vergunning. Rechters lijken dus eensgezind over uitleg van de Wet Op Kansspelen die nog altijd van kracht is.

Op 17 april, de dag dat Bwin en Pokerstars werden veroordeeld tot het terugbetalen van Nederlandse gokverliezen vond er een meervoudige kamer zitting plaats in Amsterdam. In een rap tempo werden meerdere exact dezelfde civiele zaken tegen casino’s behandeld. Ook hier werden de gokkers bijgestaan door advocaat Benzi Loonstein. Onder meer Unibet en BWIN stonden wederom in het beklaagdenbankje, dit keer bevraagd door meerdere rechters. De uitspraak daarvan wordt op korte termijn verwacht.

Advocaat Benzi Loonstein reageert 

In een reactie op vragen van Casinozorgplicht.nl laat Benzi Loonstein weten bekend te zijn met de schriftelijke reactie van BWIN op vragen van Nederlandse gokkers. Op de vraag of BWIN en Pokerstars hebben betaald naar aanleiding van het vonnis van 17 april komt nog geen antwoord. Ook op de vraag of er de intentie is om te betalen komt voorals ook geen antwoord. Mogelijk dat in een later stadium een en ander alsnog kan worden toegelicht.

Kansspelautoriteit vergunning op het spel?

Casinozorgplicht.nl spreekt inmiddels met tientallen gokkers die eigenhandig hun gok verlies proberen terug te krijgen. De reactie e-mail van BWIN is door hen gedeeld met de Kansspelautoriteit. Daarop is door de gokkers gevraagd om de vergunning in te trekken van Entain, het moederbedrijf van BWIN en Betcity. Het respecteren van Nederlands recht is de basis om op Nederlandse bodem te mogen handelen als aanbieder van risicovolle kansspelen. De Ksa heeft blijk gegeven van het ontvangen van de inhoud, maar doet verder geen uitspraak over mogelijke acties danwel consequenties.

Aangifte Openbaar Ministerie

Deze contra proactieve houding van online casinos (die hun illegale winsten zien verdampen) roept weerstand op bij Nederlandse burgers die hun geld terugeisen. Casinozorgplicht.nl raadpleegt ter consultatie meerdere betrokken deskundigen. Het gaat om een strafrechtadvocaat en tientallen Nederlandse gokkers die aanklagen of zich daarover beraden. Dagelijks komen er vragen over publicaties van Casinozorgplicht.nl of willen bronnen ervaringen delen.

Door de houding van het veroordeelde casino BWIN geven de gokkers aan te zullen handelen in een lijn der causaal verband. Dat wil zeggen dat er tegenacties in gang worden gezet. Het interview met Advocaat Benzi Loonstein van Casinozorgplicht.nl is daarvoor een mogelijke leidraad. Deze acties ondernemen (ex-)gokkers die handelen op eigen initiatief; 

  • Schade individueel verhalen op personen die een misdrijf plegen op basis van de Wet Op Kansspelen;
  • De Kansspelautoriteit vragen om de vergunningen in te trekken van bijvoorbeeld een actieve moederorganisatie van een casino;
  • Aangifte doen bij het Openbaar Ministerie vanwege een misdrijf conform de Wet Op Kansspelen;

De groep gokkers waarmee Casinozorgplicht.nl spreekt maakt zich zorgen om continuïteit van de Nederlandse rechtsstaat. Ondanks dat niet bekend is of BWIN en Pokerstars het vonnis respecteren (en betalen) is de reactie e-mail van BWIN volgens hen laakbaar. De Nederlandse rechter wordt afgedaan als niet geloofwaardig. Dat is opvallend, nu Unibet door een andere rechter ook is veroordeeld.

Tevens geeft de groep gokkers aan zich niet te laten intimideren door een opgetrokken rookgordijn van veroordeelde online casino’s. Hieruit blijkt ook hoe groot de meerwaarde van een goede advocaat is. Op dit moment maken individuele claims zonder rechtshulp geen schijn van kans.

Indien de uitspraak van de meervoudige kamer aangaande identieke zaken bekend wordt zal Casinozorgplicht.nl daar verslag van doen. Mocht de reactie naar aanleiding van aangiftes bij het Openbaar Ministerie met Casinozorgplicht.nl worden gedeeld, volgt daarover publicatie. Eerder nam het OM de zaken niet in behandeling. Destijds waren er nog geen uitspraken gedaan in het voordeel van gokkers door Nederlandse rechters in het civiel recht tegen illegale online casino’s. Wel waren casino’s bestraft in het bestuursrecht middels boetes en zijn er zaken geweest waarbij strafrecht een rol speelt. Daarover zegt Benzi Loonstein niet te begrijpen waarom het OM niet vaker heeft ingegrepen.

Scroll to Top