Hoe Staatsbedrijf Holland Casino een manager van een illegaal gokbedrijf een topfunctie verschafte

Disclaimer; Dit artikel is tot stand gekomen middels openbare bronnen zoals Linkedin, interviews en gesprekken met bronnen.

Online gokken is in Nederland legaal sinds 1 Oktober 2021. Op die dag verdwijnt illegaal casino Pokerstars van de Nederlandse gokmarkt. Wie een beeld op het netvlies mist, dit artikel beschrijft hoe groot de invloed van Pokerstars Nederland was op de Nederlandse illegale online gokindustrie. Naar eigen zeggen maakte Pokerstars €1000.000 winst per dag. Volgens de Volkskrant betaalde het gokbedrijf daar geen belasting over in Nederland in de ruim 20 jaar dat het illegaal diensten aanbood.

Marketing Manager Pokerstars Nederland

Van maart 2012 – december 2016 was Gilbert den Hertog eindverantwoordelijk bij Pokerstars Nederland voor het marketingbeleid. Onder andere onder zijn bewind werd een bekende Nederlander ingezet om Nederlandse spelers aan het gokken te krijgen bij Pokerstars. Deze documentaire gaat daar dieper op in. Pokerstars had een Nederlands sprekend klantenservice team, gebruikte IDeal als betaalmiddel en zette Nederlands sprekende rolmodellen in om klanten te werven voor het casino.

Pokerstars kreeg in 2019 een boete van de Kansspelautoriteit voor het targeten van Nederlandse spelers, het gebruik van IDeal en illegaal aanbieden van gokdiensten. 

Holland Casino benoemt Gilbert den Hertog tot Chief Marketing Officer

In september 2019 wordt Gilbert den Hertog benoemd tot Chief Marketing Officer (CMO) bij Holland Casino. Dat is nadat de Kansspelautoriteit zijn voormalige werkgever Pokerstars een boete gaf voor het aanbod van illegale kansspelen.

De achterliggende gedachte van het aannemen van den Hertog op dat moment is dat hij veel ervaring heeft met het opzetten van online gok marketing. De Wet Kansspelen Op Afstand (KOA) is dan al langere periode in de maak. Holland Casino wil klaar zijn voor de stap naar online zodra er vergunningen kunnen worden toebedeeld. Dat gebeurt op 1.10.2021, wanneer de Wet KOA écht in werking treedt. Nederland kan vanaf dat moment online gokken, mits de Kansspelautoriteit een vergunning heeft toebedeeld aan het betreffende casino. Holland Casino krijgt die vergunning ook.

Kennelijk vond Holland Casino, met de Staat als aandeelhouder, het geen probleem dat den Hertog bij een illegaal en beboet casino vandaan kwam. Mede door het bewind van den Hertog, eindverantwoordelijk voor de Nederlandse marketing tak, kreeg Pokerstars uiteindelijk een boete voor het targeten van Nederlandse gokkers.

Pokerstars niet alleen bestuursrechtelijk veroordeeld

Vandaag de dag lopen er honderden civiele procedures tegen Pokerstars waarin Nederlanders hun gokverliezen terugeisen op basis van de Wet Op Kansspelen. Uit een rondvraag bij de betreffende advocaten kantoren die de belangen behartigen van Nederlanders blijken inmiddels duizenden zaken tegen illegale online casino’s in ontwikkeling te zijn. Pokerstars is nooit een legaal bedrijf geweest in Nederland, aldus de toezichthouder Kansspelautoriteit. Daarom kreeg het een boete van de waakhond en moest het op 1.10.2021 van de Nederlandse gokmarkt af.

Op 17 April 2024 wordt Pokerstars door de Nederlandse rechter veroordeeld tot het terugbetalen van $230.000 aan één enkele speler. De wettelijke grondslag hiervoor is de Wet Op Kansspelen, de WOK. De nog altijd geldende wet zegt dat het aanbieden van kansspelen zonder vergunning misdrijf is, een economisch delict. Het Openbaar Ministerie vervolgde op exact die juridische grond al een ander illegaal online casino, Amsterdams Casino. Die langslepende zaak is de Rykielzaak gaan heten en daarbij kwam het tot gevangenisstraffen, boetes en persoonlijke ontnemingen. De Rykielzaak loopt nog steeds, al meer dan 10 jaar.

Over die Rykielzaak en het strafrecht sprak Casinozorgplicht.nl al eens met de advocaat van een grote groep (ex)gokkers, Benzi Loonstein, hij claimt gokverlies met succes terug op basis van de WOK. Loonstein zegt in dat interview met Casinozorgplicht.nl over de aanpak van het Openbaar Ministerie het volgende;

Maar wat is dan het verschil? Waarom heeft het OM dus Unibet of veel andere actieve illegale casino’s niet strafrechtelijk vervolgd en “Amsterdams Casino” wel?

‘’Dat weet ik niet. Het OM kan zelf bepalen wie het vervolgt. Maar met de kennis die ik heb, kan ik niet begrijpen waarom veel bedrijven vooralsnog niet harder zijn aangepakt. Het is een terechte vraag, het gaat allemaal om illegaal aanbod van online gokken. De grotere jongens zijn buiten schot gebleven. Het duidt op wat kennelijke ongelijkheid. De Nederlandse leek moet dit kunnen begrijpen en zelfs voor mij als niet-leek is dit niet uit te leggen.’’

Pokerstars keert niet weer in Nederland

Waarom Pokerstars nooit terugkeerde op de Nederlandse online gokmarkt is niet bekend. Wel spreken bronnen tegenover Casinozorgplicht.nl van een potentieel due diligence probleem. Bij Pokerstars was het mogelijk om onderling geld over te maken tussen casino spelers. Dit gebeurde bijvoorbeeld om geld te lenen met schulden tot gevolg. Daarnaast is deze functie gevoelig voor witwassen. 
Geen enkel legaal casino heeft sinds de legalisatie van online gokken de mogelijkheid om geld tussen spelers onderling over te maken. Dat mag niet in Nederland. 

Wederhoor Holland Casino

Bij Holland Casino vond men ten tijde van het aanbieden van de functie Chief Marketing Officer aan Gilbert den Hertog kennelijk de kernwaarden goed aansluiten. Casinozorgplicht.nl ging in gesprek met de woordvoerder van Holland Casino omtrent het aantrekken van den Hertog als Chief Marketing Officer.

Daarop kwamen de volgende vragen en antwoorden tot stand:

Wat is de gedachtegang van Holland Casino bij de veroordelingen van illegale casino’s zoals Bwin, Pokerstars en Unibet terwijl Holland Casino ruim 20 jaar netjes wachtte op een online vergunning?

Holland Casino laat zich niet uit over gerechtelijke procedures waarbij andere bedrijven betrokken zijn. Het is uiteindelijk aan de rechter om een oordeel te vellen over al dan niet illegale praktijken van andere aanbieders. Dat is in dit geval gebeurd.

Pokerstars kreeg een boete van de Nederlandse waakhond in 2019 voor het aanbieden van illegale kansspelen. Het bedrijf ging daarna stug door met aanbieden van gokspelletjes tot 1 Oktober 2021, de dag van de legalisatie van online gokken. Waarom heeft Gilbert den Hertog na zijn periode bij het illegale Pokerstars de positie van CMO bij Holland Casino kunnen bemachtigen?

Holland Casino doet geen uitspraken over individuele (ex-)werknemers en de (arbeids)relatie die Holland Casino met hen heeft of had.

De rechter heeft in het civiel recht nu ook gesproken op 17 april. Winsten gemaakt door online casino’s voor de legalisatie moeten worden terugbetaald en zijn daarmee illegaal. Waarom werkt Staatsbedrijf Holland Casino samen met mensen en bedrijven die ook voor de legalisatie al actief waren? 

Nogmaals, Holland Casino doet geen uitspraken over samenwerking met individuele personen, bij ons in dienst, of bij andere bedrijven. 

Is het salaris van Gilbert den Hertog betaald van belastinggeld?

Holland Casino doet geen uitspraken over individuele werknemers. Maar in zijn algemeenheid: salarissen van medewerkers van Holland Casino worden NIET betaald van belastinggeld.

Advocaat Loonstein over strafrecht en illegaal gokken

In het interview dat Casinozorgplicht.nl had met advocaat Benzi Loonstein, kwam het strafrecht en illegaal gokken ter sprake. Benzi Loonstein zegt daarover op 27 september 2023 tegen Casinozorgplicht.nl:

“In artikel 1 van de WOK staat dat je niet gelegenheid mag bieden tot het deelnemen van kansspelen zonder vergunning. Als je dat toch doet, is dat in bestuursrechtelijke zin een overtreding. Maar het is ook een economisch delict, een misdrijf, het is dus strafbaar.

De Ksa heeft daar boetes voor uitgedeeld, maar het Openbaar Ministerie (OM) heeft ook strafrechtelijk vervolgd. Daarbij kwam het ook tot ontnemingsvorderingen wegens wederrechtelijk verkregen voordeel, wat betekent dat de winsten moeten worden ingeleverd (red: persoonlijke ontneming).

Als iemand feitelijk leiding heeft gegeven aan een bedrijf dat strafbare feiten heeft gepleegd, dan heeft die persoon zelf ook in veel gevallen strafbare feiten gepleegd.”

Oké, dus stel dat iemand leiding gaf aan een team dat Nederlandse spelers moest targeten terwijl dat niet mocht, kan hij dan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade? Voor het winnen van Nederlandse gokkers werden bijvoorbeeld bekende Nederlanders ingezet, als onderdeel van de marketingcampagne.

“Als je iets doet wat niet mag en het is een strafbaar feit dan is het bedrijf aansprakelijk te stellen in strafrechtelijke zin. Maar ook de feitelijk leidinggevenden. Dus dat zijn de personen die daarvoor verantwoordelijk zijn”.

Dus men zou een bestuurder van een illegaal online casino persoonlijk aansprakelijk kunnen stellen voor het gok verlies, als het casino bijvoorbeeld niet wil betalen ondanks een vonnis? Daarmee kun je de soms miljoenen schade verhalen op een bestuurder die destijds verantwoordelijk was voor het beleid?

“Ja, dat is mogelijk.”

Nederlanders overwegen miljoenen schade te verhalen via strafrecht

Een aantal Nederlandse (ex)gokkers die momenteel civiele zaken aanspannen waar Casinozorgplicht.nl mee spreekt zegt welwillend tegenover aangifte doen te staan, tegen onder andere Gilbert den Hertog op basis van de Wet Op Kansspelen. Casinozorgplicht.nl vraagt hen daarover het volgende:

“Waarom is een strafrechtelijk onderzoek nodig als de civiele uitspraken in jullie voordeel zijn? Pokerstars moet zoals het er nu naar uitziet alle aanklagende spelers hun gokverliezen terugbetalen toch?”

“Waar men zich blind op staart zijn de schrikbarende bedragen die zijn verloren bij onder andere illegale casino’s zoals Pokerstars. Daar specifiek kon je per dag 1 miljoen euro als stortingslimiet instellen. Voor ons is er een groot verschil in gokverlies en gokleed. Sommigen van ons verloren een bedrijf, gezin, zien hun kinderen niet meer, verloren een baan, fraudeerden om aan geld te komen om te kunnen gokken, verloren een huwelijk of jarenlange vriendschappen. Depressie en gedachten aan zelfmoord zijn voor sommigen nog steeds actueel en wij kampen met maatschappelijke problemen die blijven, ondanks een mogelijke financiële compensatie van gokverliezen tot een bepaalde hoogte. Vanwege deze maatschappelijke gevolgen zou in onze optiek het Openbaar Ministerie strafrechtelijk onderzoek moeten doen, waarop mogelijk compensatie zou kunnen volgen.

Het gaat om verborgen maatschappelijk leed dat is ontstaan ten gevolge van illegaal aanbod van kansspelen, soms wel 20 jaar lang. Online casino Unibet is daar ook een voorbeeld van, maar we kijken ook naar illegale affiliates en hun bestuurders die actief waren. Door het prioriteringsbeleid van de Kansspelautoriteit zijn die bedrijven nog niet echt in beeld zijn gekomen.

Tweede Kamer in gesprek met Casinozorgplicht.nl

Casinozorgplicht.nl doet ruim twee jaar onderzoek naar de situatie voordat de wet Kansspelen Op Afstand in ging. Nu het gokleed en de buitensporige verliezen naar boven komen door rechtszaken zijn er vragen die gesteld kunnen worden. Daarom spreekt Casinozorgplicht.nl met de Tweede Kamer over de hoofdvraag: “Hoe heeft dit twintig jaar lang kunnen gebeuren?” Ook de kwestie inzake Gilbert den Hertog werkzaam voor Staatsgokbedrijf Holland Casino is ter sprake gekomen. Mogelijk wordt dat onderwerp op de agenda gezet.

Voorlopig is het voor de aanklagende gokkers wachten op vonnissen van Nederlandse rechtbanken die zich uitspreken in (massa) zaken, soms met een meervoudige kamer. Daarbij zijn dan meerdere rechters betrokken. De casino’s gaan vermoedelijk in Hoger Beroep en nog naar de Hoge Raad.

Scroll to Top