Reactie Openbaar Ministerie: “Google wordt niet strafrechtelijk onderzocht inzake haar rol bij de verspreiding van illegaal online gokaanbod”

Op woensdag 1 mei deed een groep Nederlandse online gokkers aangifte tegen Google bij het Functioneel Parket, onderdeel van het Openbaar Ministerie. De inhoud van de aangifte kwam ter inzage bij Casinozorgplicht.nl. Het betreft het verspreiden van illegale online kansspelen op Nederlandse bodem, twintig jaar lang. De aangifte is feitelijk onderbouwd en ook de documentaire “Online Gambling in The Netherlands unmasked” besteedde er al aandacht aan. Daarin kwam zelfs een gestaafd voorbeeld naar voren waaruit blijkt dat het potentieel gaat om €1,5 miljard euro illegale omzet op Nederlandse bodem. 

De inzet van de aangifte komt tot stand op basis van de Wet Op Kansspelen. Daarin staat dat het aanbieden en verspreiden van kansspelen zonder vergunning (van de Kansspelautoriteit) een misdrijf is, een economisch delict. Daarover verwonderde Advocaat Benzi Loonstein zich al langere periode. De reactie van het Openbaar Ministerie heeft even op zich laten wachten maar er is dan toch gekomen. Deze is tevens ter inzage aangeboden aan Casinozorgplicht.nl:

“Naar aanleiding van de door u verstuurde brief, bericht ik u als volgt.

In januari 2023 is aan u bericht dat er naar aanleiding van uw aangifte geen strafvervolging ingesteld zal worden tegen de partijen waartegen u op 21 november 2022 aangifte heeft gedaan. Daarnaast bent u erop gewezen dat indien u het niet eens bent met deze beslissing, u een klacht op grond van artikel 12 Wetboek van Strafvordering kunt instellen bij het Gerechtshof in Den Haag. De door u verzonden hernieuwde aangifte en de uitspraak d.d. 17 april 2024 waarnaar u verwijst in deze aangifte, vormen voor het FP geen aanleiding om de eerdere beslissing te herzien. Ik begrijp uit uw brief dat u het niet eens bent met de eerder genomen beslissing. Ik wijs u daarom nogmaals op het gegeven dat u zich kunt wenden tot het gerechtshof”.

Inhoud afwijzing ontbreekt in reactie Openbaar Ministerie

Het OM mag zelf bepalen wie zij vervolgt. Toch lijkt er voldoende steunbewijs te zijn middels hernieuwde jurisprudentie en een uitspraak van Benzi Loonstein inzake illegaal online gokken om Google te onderzoeken op strafbare feiten. De groep Nederlandse gokkers geeft aan inderdaad niet akkoord te zijn met de beslissing en een artikel 12 procedure te willen starten. Advocaat Benzi Loonstein gaf in hetzelfde interview met Casinozorgplicht.nl destijds al aan dit erg kansrijk te achten.

Mocht er worden overgegaan tot een artikel 12 procedure zal Casinozorgplicht.nl daarover berichten. De groep Nederlanders die aangifte deed geeft aan:

“Voor ons ontbreekt het hier aan inhoudelijke argumentatie, het wordt niet duidelijk waarom het Functioneel Parket niet tot onderzoek wil overgaan. De Wet Op Kansspelen lijkt voor zich te spreken, ook als het gaat om strafrecht. Het Openbaar Ministerie gaat hier gezien de Rykielzaak selectief mee om”

Scroll to Top