Keurmerk Verantwoorde Casino Affiliates: “Nimmer Impulsief gedrag stimuleren”

In een recent artikel schreef Casinozorgplicht.nl over Nederlandse websites die casino’s promoten, op welke manier dat gebeurt en wat het doorlopende verdienmodel is. Bij dat verdienmodel worden kanttekeningen geplaatst omdat de hoogte van het gok verlies een rol speelt, in plaats van een vaste vergoeding per nieuwe aangebrachte gokkende klant.

In Nederland zijn vandaag de dag honderden van deze casino affiliate websites actief. Zij promoten casino’s en verdienen daar een belegde boterham aan. Inmiddels is de wet aangescherpt, casino’s zelf hebben afstand gedaan van een aantal affiliates die niet konden aantonen hoe de bezoekers leeftijden zijn opgebouwd. Casino’s en affiliates mogen zich niet actief richten op jongvolwassenen (18-24). Of Google zich daaraan houdt is een tweede, daar is het laatste woord niet over gesproken nog.

Regels Keurmerk Verantwoorde Affiliates

Een deel van de Nederlandse casino affiliates heeft zich verenigd in het KVA, het “Keurmerk voor Verantwoorde Affiliates”. De meerwaarde van dat keurmerk zit in een opgestelde “code” (een norm) waaraan affiliates zich moeten houden. Het is een voorschrift om kwaliteit te garanderen naar de gokmarkt en consumenten beter te beschermen tegen bijvoorbeeld financiële uitglijders.

Bron KVA.nl.

“Impulsiviteit is het neigen naar onmiddellijke actie of besluitvorming zonder diep nadenken of overwegen van de gevolgen”. 

Sommige casino’s stellen het KVA keurmerk zelfs verplicht om zaken met hen te kunnen doen. Eén van de regels in het KVA code springt er voor ons uit, het gaat om norm 3.2;

“Consumenten worden nimmer overgehaald tot het nemen van impulsieve beslissingen om deel te nemen aan kansspelen – de affiliate zal in uitingen geen sterk gevoel van urgentie creëren bij de consument”

Deze code is nobel en brengt tegelijkertijd uitdagingen met zich mee.

Bijna alle bestaande affiliates hanteren één of meer van onderstaande strategieën om Nederlanders aan het gokken te krijgen en te houden:

Casinozorgplicht.nl verdient niet aan doorlinken naar casino’s of affiliate websites.

Dit materiaal is afkomstig van een van de honderden casino affiliate websites die online gokken promoten. In dit geval is gekozen voor Casino Nieuws. Dat is een grote affiliate met invloed in de gokwereld. De omzet van Casino Nieuws komt dus met name van verliezende Nederlanders die zonder het zelf te weten meestal 50% van hun verlies afstaan aan een dergelijke website.

Bij benadering valt van al deze bovenstaande strategieën te zeggen dat er een component van impulsiviteit aan is te koppelen. Zeker bij beïnvloedbare doelgroepen. Volgens het Ministerie van Justitie is 31% van de Nederlandse online gokkers een risico speler. De aanscherping van de (vrijwillige) regels zoals het KVA ook opstelt moeten zorgen dat gedachten aan zelfdoding stoppen en minder maatschappelijk leed teweeg wordt gebracht. Dat komt bijvoorbeeld door actuele rechtszaken naar buiten. Maar ook op Youtube en Tiktok wemelt het van de ellende door gokken. Affiliates dragen daar helaas aan bij en nemen de norm 3.2 kennelijk wat selectief tot zich.

René Jansen, de afzwaaiend voorzitter van de Kansspelautoriteit zegt in één van zijn laatste blogs in functie:

“Ik heb het al eerder aangegeven: de grote (negatieve) aandacht voor de markt ontstaat mede door het eigen handelen van online aanbieders”.

Zo lang affiliate websites zoals hierboven belang hebben bij de hoogte van gok verliezen van burgers zullen de strategieën tot impulsiviteit hetzelfde blijven en mogelijk tot aankoopgedrag leiden, in dit geval van een gevaarlijk goedje dat gokken heet.

Scroll to Top