Kansspelautoriteit heeft meer tijd nodig voor onderzoek naar invulling van de casino zorgplicht

Ons platform is opgericht door Nederlandse ervaringsdeskundigen op het gebied van online gokken. Je zou kunnen zeggen dat een ervaringsdeskundige een verslaafde in herstel is, in dit geval gaat het om gokverslaving. Veel mensen onderschatten hoe moeilijk het is om van een zeer hardnekkige gewoonte af te komen, verslaafd ben je voor het leven. Het doel van dit platform is om meerdere invalshoeken van de casino zorgplicht te belichten. Die zorgplicht ligt zoals bekend nu bij de casino’s zelf, die er mogelijk een te vrije invulling aan geven, mede door ontbreken van strakke wettelijke kaders.

In december 2022 gaf de Kansspelautoriteit aan klaar te zijn met waarschuwen aangaande het invullen van die zorgplicht bij casino’s. Er is naar aanleiding van kwartaalrapportages met transacties inzichtelijk welke bedragen er door casino’s zonder bepaalde zorg worden geaccepteerd. De toezichthouder stelde daarom een onderzoek in dat bestaat uit meerdere componenten. Het doel was om in het voorjaar van 2023 te komen met de eerste conclusies. Nu blijkt er meer tijd nodig te zijn.

Op 6 maart 2022 plaatst de Ksa een statement op haar website met eerste verontrustende conclusies:

Het onderzoek is mede opgestart na diverse ontvangen signalen over spelers die in korte tijd grote bedragen verloren. Dat was aanleiding om nader te onderzoeken hoe beleid, processen en daadwerkelijke uitvoering van de zorgplicht zijn ingevuld en ingericht. De eerste bevindingen zijn heel divers. Enkele voorbeelden:

  • Er zijn grote verschillen in de wijze waarop omgegaan wordt met verloren bedragen, gemiddeld verlies, speelduur en aantal weddenschappen
  • Een klein deel van de spelers is verantwoordelijk voor een groot deel van de verliezen, speelduur en het aantal weddenschappen
  • Indien interventies gedaan worden, lijken er grote verschillen te zijn in hoe en wanneer ze gedaan worden en wie ertoe opdracht geeft
  • Jongvolwassenen worden specifiek gemonitord in de zorgplicht maar een eenduidige aanpak ontbreekt

Als de Ksa een makkelijke taak voor zich had gehad, was het onderzoek al afgerond. Wat in ieder geval is bevestigd is dat een groot gedeelte van de winst van casino’s afkomstig is van een klein gedeelte van de spelers. Later dit jaar komt de Kansspelautoriteit met uiteindelijke conclusies, dan zal blijken welke aanbevelingen er worden gedaan aan het Ministerie van Rechtsbescherming.

Scroll to Top