Interview Jellinek zorginstelling: “Gokken zou onder het Ministerie van Volksgezondheid moeten vallen”

Bij de bekende verslavingszorginstelling Jellinek, onderdeel van de Arkin groep, werkt Floor van Bakkum. Zij is manager preventie en ruim 20 jaar in diverse rollen bij de organisatie werkzaam, die flink is gegroeid in de afgelopen jaren. Er zijn inmiddels 5 vestigingen van de Jellinek waarvan de bekendste in Amsterdam staat. De instelling behandelt mensen met een verslaving, ook (online) gokken is daar een onderdeel van.

In een vraaggesprek met Casinozorgplicht.nl vertelt Floor een aantal opvallende zaken aangaande verslavingen in het algemeen en uiteraard specifiek over de opkomst van online gokken. Het gaat onder meer over zelfregulatie van de sector, gevolgen, aanpak van gokverslaving en suggesties op politiek vlak.

“Iedereen heeft ze gezien in de eerste fase van 2022, de irritante, belovende en zeer frequente gokreclames om de “nieuwe goudmijn” voor mensen aan te prijzen. Online gokken werd eind 2021 legaal in Nederland”.

Nu, bijna 1,5 jaar verder is Nederland er grotendeels van overtuigd dat die reclames aan banden moeten worden gelegd. Ik in ieder geval wel. Bij voorbaat hebben wij bij Jellinek het standpunt ingenomen om geen reclames toe te staan voor deze tak van bedrijven. Ons belang is het welzijn van de mens en de jongvolwassenen in Nederland die geconfronteerd worden met een potentieel gevaar voor hun gezondheid. Al hebben ze dat zelf niet zo door bij aanvang van de eerste gokervaringen.

Online gokken zou onder het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) moeten vallen in mijn optiek, net als ook alle andere verslavende middelen zoals alcohol, tabak en drugs onder dit Ministerie vallen. Dat Ministerie van VWS heeft expertise op gebied van verslaving preventie en zorg. Op die manier is er meer aandacht voor het geestelijke aspect van het gokken dat wel degelijk snel gevaren met zich mee kan brengen. Ook de combinatie met andere verslavingen zien we veelvuldig bij de Jellinek.

Aantal zelfdodingen bij gokverslaving het hoogst

Het zou daarbij dus helpen als de politiek wél ongerichte gok reclames zou afschaffen per 1.04.2023, echter gaat deze datum waarschijnlijk niet gehaald worden. Kortom, wederom uitstel van iets dat voor Jellinek zo klaar als een klontje zou kunnen zijn. Het is al langer bekend dat zelfmoord onder mensen met een gokverslaving veel voor komt. Dit heeft te maken dat mensen soms geen uitweg meer zien door schaamte en schuldgevoelens. Worstel jij zelf ook met zelfmoordgedachten of ken je iemand in je omgeving?
Neem contact op met 113 zelfmoordpreventie: www.113.nl of bel 0900 – 0113.

Het aantal zelfdodingen bij de verslaving gokken is het hoogste in de meeste landen in Europa. In de UK worden 400 zelfmoorden per jaar gelinkt aan gokken

Het grootste aantal verslavingsproblemen binnen de verslavingszorg hebben betrekking op alcohol. Iets minder dan de helft van de verslavingsproblematiek is gerelateerd aan alcohol. Op de tweede plek komt marihuana. Ongeveer 3% van de cliënten van Jellinek meldt zich aan vanwege een probleem met gokken. Er is nog geen explosieve stijging van het aantal verslaafde gokkers te zien bij ons. Daarvoor is het nog te vroeg. Mensen moeten eerst een gokprobleem ontwikkelen. En dan duurt het vaak nog jaren voordat ze ook werkelijk hulp gaan zoeken.

Er is nu een onderscheid in laag en hoog risico spelen voor wat betreft kansspelen. Loten zijn volgens de wet een laag risico. Dit heeft ermee te maken dan er aan loterijen bijna geen verslavingsrisico zit. Die loten kunnen echter wel zorgen voor een makkelijkere associatie met andere hoog risico kansspelen. Ik ben ook geen fan de agressieve marketingstrategie van sommige loterijen. Ook omdat we bij de risico’s van het gokken niet alleen moeten kijken naar verslavingsrisico maar ook naar ander gok gerelateerde schade. Engels onderzoek laat zien dat er ook ander ongezond gedrag is gerelateerd aan gokken. Mensen gaan bijvoorbeeld ongezond leven, scheren zich niet meer, vaak dezelfde kleren aan en eten slechter.

Zelfregulerende goksector geen goed idee

Ik ben geen voorstander van een zelfregulerende gok sector. De kaders van de zorgplicht worden nu te divers geïnterpreteerd door aanbieders. De vrijheid om in te grijpen door casino’s zelf bij opzichtige gokverslaving is nu te groot. Er zouden al tijdens het spelen van online kansspelen pop-ups moeten verschijnen die mensen bewust maken van het feit dat ze bijvoorbeeld al lang spelen aan het spelen zijn of hoeveel geld er al doorheen is gejaagd. Ik ben dan ook wél groot voorstander van overkoepelende speellimieten ook al is dat privacy technisch moeilijk, het is wat mij betreft de enige manier om mensen in een risicogroep tegen zichzelf beschermen. De hoge storting limieten brengen veel spelers te snel in de problemen.

Jellinek Online Zelfhulp ondersteunt en motiveert je je doel niet uit het oog te verliezen

De speellimieten zouden een gemiddeld maandsalaris als uitgangspunt moeten hebben wat ons betreft. Op basis daarvan zou je moeten berekenen wat een veilige limiet zou zijn voor de gemiddelde bevolking. Daarnaast moeten er onafhankelijke cijfers komen op het gebied van gokverslaving en de monitoring daarvan. De overheid lijkt nu afhankelijk van de cijfers van de gok branche zelf en dat is niet objectief genoeg. Sturing moet plaatsvinden op basis van onafhankelijk onderzoek om aanbevelingen aan de verantwoordelijke Ministeries te kunnen doen. Ook de uitgaven met betrekking tot inflatie, basisbehoeften en datgene wat verantwoord elders kan worden besteed zou in kaart moeten worden gebracht.

Als je denkt hulp nodig te hebben bij het inzichtelijk krijgen van mogelijk problematisch gokken, neem dan contact op met je huisarts, Jellinek of een andere verslavingszorginstelling bij jou in de buurt.

Scroll to Top