Interview illegaal online gokken Goldenstein Legal; “Het Duitse kantoor Goldenstein Rechtsanwälte heeft op dit moment meer dan 650 uitspraken op haar naam staan. Hier hoort een succespercentage van 99% bij”

Al enige tijd houdt Nederland het fenomeen rechtszaken van burgers tegen online casino’s bezig. De meeste van deze zaken gaan over illegaal casino aanbod. Pas sinds 1 oktober 2021 is het mogelijk om in ons land vergund online kansspelen aan te bieden. Om die reden eisen honderden Nederlanders hun geld terug via de rechter. Contracten tussen speler en casino zouden nietig moeten worden verklaard.

In Duitsland en Oostenrijk zijn veel casino’s al veroordeeld tot het terugbetalen van gok verliezen. Bij onder andere onze Oosterburen zijn meerdere juridisch kantoren actief, één daarvan is Goldenstein Legal. Het kantoor richt zich inmiddels ook op de Nederlandse markt en brengt de nodige ervaring mee. Kortom, tijd voor een casinozorgplicht.nl interview.

Wie ben je en wat is je rol bij Goldenstein Legal?

Mijn naam is Jude Leistra. Ik ben jurist en projectmanager binnen ons team bij Goldenstein Legal. Ik ben betrokken bij alle individuele zaken. Vanaf het aannemen van cliënten, via het opbouwen van dossiers en het indienen van claims, tot en met de (grensoverschrijdende) tenuitvoerlegging van gunstige beslissingen en schikkingsovereenkomsten.

Waar kunnen cliënten terecht als ze een bezoek willen plegen aan Goldenstein? Of is het contact met name digitaal?

Het contact tussen ons en de cliënten gaat uitsluitend per e-mail en telefonisch, dus digitaal.

Waarom betreedt Goldenstein Legal ook de Nederlandse markt?

Net zoals in Duitsland, waren online kansspelen tot 2021 compleet verboden. Pas op 1 oktober 2021 trad de Wet Kansspelen op afstand (hierna: ‘KOA’) volledig in werking, waarmee de online kansspelmarkt in Nederland werd gelegaliseerd. Buitenlandse kansspelaanbieders herkenden het gat in de Nederlandse online gokmarkt echter al voor 1 oktober 2021. Deze bedrijven creëerden Nederlandse gokwebsites voor de lokale markt, of maakten internationale Engelstalige websites in Nederland beschikbaar, en gebruikten deze om op agressieve wijze Nederlandse klanten aan te trekken. Deze bedrijven hebben op deze manier vermoedelijk honderden miljoenen euro’s winst gemaakt.

Welke mogelijkheden hebben cliënten om via jullie kantoor hun vordering neer te leggen?

Cliënten kunnen zich via onze website www.goldenstein.nl aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier. Vervolgens zullen wij de claims en mogelijkheden van de cliënten bekijken. Er zullen individuele vorderingen tot de terugbetaling van gokverliezen worden gedaan. Dit zal per casinoaanbieder dus verschillen. Voordat er een gerechtelijke procedure wordt gestart, zal er eerst gekeken worden of er een schikkingsovereenkomst tot stand kan komen. Wij focussen ons dus op de buitengerechtelijke en gerechtelijke oplossingen.

Hoeveel is er in Duitsland en Oostenrijk middels jullie interventie succesvol terugbetaald aan online gokkers?

Het Duitse advocatenkantoor Goldenstein Rechtsanwälte heeft op dit moment meer dan 650 uitspraken op haar naam staan. Hier hoort een succespercentage van 99% bij. Tot nu toe hebben bijna alle rechtbanken dus in het voordeel van haar cliënten geoordeeld.

Hierbij een aantal voorbeelden;

Rechtbank Landau in der Pfalz

In augustus 2023 kreeg een cliënt ongeveer 54.000 euro toegewezen door de regionale rechtbank van Landau in der Pfalz, die de gedaagde casinoaanbieder Mr. Green moet terugbetalen. De eiser had het geld tussen 2016 en 2021 ingezet op de online kansspel website.

Rechtbank Frankfurt (Oder)

In november 2023 kreeg een speler in totaal 403.400 euro toegewezen, die de eiser tussen 2019 en 2022 had vergokt op de online casinosites sunmaker.com, sunnyplayer.com en cherrycasino.com. De gedaagde casino-aanbieder Play Cherry had de casinospellen überhaupt niet mogen aanbieden vanwege het gokverbod tot juli 2021 in Duitsland.

Rechtbank Gießen

De regionale rechtbank van Gießen klaagde de casinoaanbieder Casumo aan voor een terugbetaling van ongeveer 24.400 euro. De cliënt had dit bedrag tussen oktober 2022 en mei 2023 vergokt op de website van de aanbieder. Casumo had op dat moment geen Duitse goklicentie, alleen een Maltese, die in dit land niet geldig is. Zo’n Maltese kansspelvergunning is overigens ook niet geldig in Nederland.

Jullie werken alleen met proces financierders hè?

Wij werken op dit moment uitsluitend samen met de procesfinancier. De voornaamste reden is dat veel van onze cliënten in de schulden zitten door het gokken. Wij willen onze cliënten natuurlijk niet nog meer de schuld in jagen. De procesfinancier zal alle kosten van een proces op zich nemen. Hierdoor kunnen onze cliënten zonder enig kostenrisico een claim indienen. Mocht een zaak toch onverhoopt verloren worden, zal de cliënt nooit kosten hebben. In ruil daarvoor vraagt de procesfinancier enkel een commissie van het teruggevorderde verliesbedrag wanneer de zaak succesvol is.

Zijn er al gok claimzaken succesvol ge–crowdfund door burger platforms in Duitsland of Oostenrijk?

Hier is op dit moment geen sprake van.

Bij zorgplichtzaken is dit anders. Deze verschillen echter van onze zaken. Hier zal een medisch dossier juist heel erg van toepassing zijn“.

(Jude Leistra, jurist bij Goldentein Legal)

In hoeverre spelen medische dossiers een rol in het buitenland bij het terugbetalen van gokverliezen?

Bij het terugvorderen van verliezen die geleden zijn bij illegale online casino’s zal een medisch dossier niet erg van toepassing zijn. De bewijsvoering over de illegale activiteiten zijn in dit geval al voldoende. De casino’s hebben zonder Nederlandse vergunning haar kansspelen op de Nederlandse markt aangeboden. Hierdoor is de gesloten kansspelovereenkomst nietig dan wel vernietigbaar. De overeenkomst was namelijk in strijd met artikel 1 lid 1 sub a Wet op de kansspelen (Wok). Hierdoor hebben de getroffen spelers recht op de terugbetaling van de totaal geleden verliezen.

Bij zorgplichtzaken is dit anders. Deze verschillen echter van onze zaken. Hier zal een medisch dossier juist heel erg van toepassing zijn. Wanneer blijkt dat een speler al een lange tijd een gokverslaving heeft en hiervoor wordt behandeld in een kliniek, maar het casino het verzuimd heeft de speler te beschermen, is de zorgplicht geschonden.  

Als het goed is vraagt niemand meer naar de herkomst van gok verliezen van destijds bij een claim. Dat hadden het betaalplatform en het casino moeten doen als het goed is?

Een casino heeft als instelling een aantal verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De kansspelaanbieders moeten onder andere de transacties van de spelers monitoren en ongebruikelijke transacties melden bij de Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU).

Daarnaast voert een casino op grond van de Wwft een cliëntenonderzoek uit naar iedere speler. Hierbij wordt gekeken naar wie de speler is, welke transacties er worden uitgevoerd en waar het geld van de speler vandaan komt. De Kansspelautoriteit fungeert als toezichthouder op de Wwft.

Hedendaagse casino’s hebben soms de neiging om bij het uitbetalen te vragen naar de herkomst van gestort geld. Niet bij het storten…. Vervolgens worden tegoeden of winsten wel eens geblokkeerd als er niet naar tevredenheid wordt geantwoord. Een prima side hustle zou je kunnen zeggen. 

Waarom wordt er pas bij het uitbetalen door casino’s gekeken naar de herkomst van geld? Of is dat tekort door de bocht?

Zo’n soort actie zou alleen bij de illegale kansspelaanbieders moeten plaatsvinden. De leidraad Wwft van de Kansspelautoriteit zegt namelijk het volgende: ‘Kansspelaanbieders die stortingen (blijven) accepteren en pas op het moment van uitbetalen, na onderzoek, vaststellen dat er ernstige vermoedens van witwassen zijn, lopen het risico zelf mee te werken aan witwassen.’

Hieruit blijkt natuurlijk de voornaamste reden van de legalisering van online kansspelen, namelijk de regulering van de kansspelmarkt. Hierdoor kunnen de spelers in een veilige omgeving spelen. Bij een legaal online casino zal het geld niet zomaar bij uitbetaling tegen worden gehouden. Een kansspelaanbieder moet een risicoanalyse maken. De factoren als omvang van de transactie en de (gedrags)historie van de speler kunnen van invloed zijn op het risico van de speler.

Zijn betaalde verspreiders van illegale casino’s in het buitenland aangepakt?

De illegale affiliates van illegale online casino’s worden onder andere door de Kansspelautoriteit aangepakt. In de toezichtagenda voor het jaar 2024 werd duidelijk dat de Kansspelautoriteit meer inzicht heeft gekregen in het gehele kader van illegaal aanbod. Affliliates, betaaldienstverleners en hosting-bedrijven worden onder de loep genomen. Er zal worden ingegrepen, daar waar nodig is.

De Kansspelautoriteit heeft de afgelopen twee jaar al onderzoek gedaan naar deze affiliates. 14 van de 33 onderzochte websites waren in overtreding. De kansspelautoriteit heeft hier handhavend opgetreden.

Google Ads worden gebruikt als een vorm van verspreiding. Google staat alleen advertenties toe voor online casino’s met een geldige kansspelvergunning, verleend door de Kansspelautoriteit.

“Het bedrag dat vervolgens weer wordt uitbetaald, heeft een legale status gekregen. Een crimineel hoeft hiervoor dus niet eens gespeeld te hebben”

Als een crimineel tientallen jaren zijn vermogen vergokte bij illegale casino’s en dat nu terugkrijgt middels rechtszaken, is dat dan bij benadering “witwassen onder toeziend oog van de overheid”?

Een crimineel zal geld dat hij wil witwassen bij een online casino niet vergokken, aangezien hij het risico loopt het kwijt te raken. Witwassen is puur het uitvoeren van transacties met als doel om de illegale oorsprong van het geld te verbergen. De volgende methode wordt door criminelen gebruikt op geld wit te wassen bij online casino’s: een crimineel opent een speelaccount en verifieert zijn bankrekening. Hij kan vervolgens zijn account opwaarderen met de gekoppelde bankrekening en allerlei andere (anonieme) betaalmethoden. Het bedrag dat vervolgens weer wordt uitbetaald, heeft een legale status gekregen. Een crimineel hoeft hiervoor dus niet eens gespeeld te hebben.

Om geld te kunnen terugvorderen zou een crimineel dus meer verlies dan winst hebben gemaakt in het casino, wat zeer onwaarschijnlijk is wanneer het op witwassen aankomt.

Zou een kabinet op deze vraag kunnen vallen als het gaat om honderden miljoenen aan crimineel vermogen die zijn witgewassen of het maatschappelijk leed dat is veroorzaakt?

Op dit moment wordt er in Nederland al naar schatting zo’n 13 miljard euro witgewassen per jaar. De illegale aanbieders blijven aantrekkelijk voor zowel gokkers als criminelen, omdat zij hogere uitbetalingspercentages kunnen bieden en minder streng controleren. Het is vanuit witwasperspectief daarom verstandig dat de pijlen gericht blijven op het illegale aanbod. De Minister voor Rechtsbescherming heeft toegezegd dat het toezicht en handhaving van de Kansspelautoriteit op dit punt versterkt wordt.

De situatie is dus vergelijkbaar met Nederland

Is volgens de Duitse of Oostenrijkse wet het aanbieden van illegale kansspelen een misdrijf en zo ja, heeft het OM daar personen voor vervolgd?

Hiervoor moet gekeken worden naar het GlüStV.

Tussen 2012 en 2021 was online gokken illegaal in bijna heel Duitsland. In Duitsland is de online gokmarkt pas sinds juli 2021 landelijk geopend. Sindsdien kunnen aanbieders een Duitse vergunning krijgen en hun kansspelen dus legaal aanbieden op de Duitse markt. Al het eerdere aanbod was illegaal. De situatie is dus vergelijkbaar met Nederland.

Daarnaast mag Online gokken in Oostenrijk ook alleen aangeboden worden met een Oostenrijkse gokvergunning. Tot nu toe heeft echter alleen Casinos Austria AG, de exploitant van win2day, een geldige licentie voor online gokken. Alle andere aanbieders zijn daarom illegaal actief.

Bijna alle rechtbanken in Duitsland erkennen de claims voor de terugbetaling van gokverliezen – niet alleen regionale rechtbanken, maar ook veel hogere regionale rechtbanken. De Duitse jurisprudentie zendt daarom zeer positieve signalen uit naar spelers die hun gokverliezen willen terugvorderen.

Wat is de strategie voor Goldenstein komende periode in Nederland?

Wij volgen de actuele jurisprudentie wat betreft de kansspelwetgeving op de voet. Aangezien de rechtspraak nog in een relatief vroeg stadium zit, kan dit momenteel nog alle kanten uitgaan. Toekomstige uitspraken zien wij echter positief in.

Wij adviseren cliënten zeker hun vordering bij ons te laten controleren om te kijken of ze in aanmerking komen voor de terugvordering van gokverliezen. Aangezien het controleren van een vordering geheel zonder kostenrisico is, zal dit zeker de moeite waard zijn.

Scroll to Top